دسته بندی : نامداران

  • چهارشنبه ۱۲/آبان/۱۳۹۵

    میلتون فریدمن کیست؟

    پل کراگمن استاد دانشگاه اقتصاد پرینستون و نویسنده کتاب «اقتصاد بین‌الملل: نظریه و سیاست» که یکی از مشهورترین کتب موجود در زمینه اقتصاد بین‌الملل بدون توسل به محاسبات ریاضی است، در سال ۱۹۹۱ جایزه جان بتیس کلارک را از سوی انجمن اقتصادی آمریکا دریافت کرد. فلسفه اقتصادی کراگمن می‌تواند در مکتب نئوکینزی قرار گیرد. وی […]

  • چهارشنبه ۵/آبان/۱۳۹۵

    روشنگری و صنعتگری، تضاد ندارند

    «روزنامه نگاری اقتصادی» به من این فرصت را داده است که در دو دهه گذشته با شمار قابل توجهی از مدیران و صاحبان صنعتی از یک سو و شماری از روشنفکران ایرانی از سوی دیگر، گفت و گو و تعامل داشته باشم. نمی‌توان نادیده گرفت که جامعه روشنفکری ایران بویژه از آغاز استیلای سوسیالیزم در […]

1